Vad man bör tänka på som talare på en begravning

februari 28, 2020 Av av admin

Att hålla ett tal på en begravning kan kännas stort, hedrande men också tungt.
Tungt framför allt för att man egentligen inte vill säga adjö till den avlidna.

Vad är ett begravningstal?

I ett begravningstal så hedras den avlidnas goda minne, gärningar och personlighet. Talet kan vara olika långt beroende på om man har fria tyglar att anpassa sitt tal eller måste förhålla sig till en tidsram. 10-15 minuter är oftast lagom enligt de flesta.

Ta hjälp av en begravningsbyrå. Om begravningen ska hållas i Stockholm så anlitar du med fördel en begravningsbyrå som har lång erfarenhet och bred lokalkännedom i Stockholm.

Vad bör man tänka på inför ett begravningstal som man ska hålla?

  • Fokuset ska ligga på den avlidna och eventuellt anhöriga. Du bör inte nämna dig själv och vad du uppnått i ditt liv, eftersom det lätt gör att du ses som bekräftelsesökande eller egentligen inte så sorgsen av begravningen. Du kan dock nämna att ”då gjorde vi det…” eller ”det var en mäktig upplevelse som vi delade ihop…”. På så sätt är fokuset fortfarande på den avlidna.
  • Klä dig som det står på begravningsprogrammet. Står det valfri klädsel bör du klä dig högtidligt och värdigt eftersom du står i synligt fokus när du talar. Om du lägger ner tid på ditt klädval så ses du som mer trovärdig och det medför att folk lättare lyssnar på dig.
  • Involvera gärna samtliga begravningsgäster. Om du involverar andra än anhöriga på begravningen i ditt tal så kan det varmt rekommenderas att du talar till alla. Självklart behöver du inte beröra varje enskild individ, men grupper kan vara bra att involvera.
  • Tala tydligt och använd stödord. Om det inte finns någon mikrofon bör du tala relativt högt och tydligt så att alla hör. Du bör inte läsa som ur ett manus utan det är bättre att förhålla sig till stödord och tala fritt med hjälp av dem.
  • Det är okej att gråta. Det är ingen skam att gråta under ditt tal, dock bör du avbryta och be om att få göra om talet lite senare om du inte kan hantera talandet just då.

Vad bör man säga?

Först och främst bör du presentera dig och säga vilken relation du hade till den avlidna. Det gör att alla kan få ett första intryck av dig som person. Att tro att alla vet vem du är kan förvisso stämma men det ses som ganska högmodigt och inte så ödmjukt.

Det är bra att prata om ljusa minnen du hade av personen. Du gör då dagen lättare för de anhöriga, än om du skulle ta upp dåliga erfarenheter. Tala gärna om personens förkärlek för något, exempelvis segling eller måleri.

Humor är okej i vissa former, dock ska det vara humor som sätter den avlidna i gott anseende. Undvik ironi och sarkasm.

Dela med dina vänner